Navigation und Service

Nie dokonali Państwo opłaty za przejazd w odpowiednim terminie lub w wymaganej wysokości. Co zrobić?

Opłatę za przejazd samochodów ciężarowych należy uiścić zgodnie z § 4 ustęp 1 zdanie 1 niemieckiej Ustawy o pobieraniu opłat za korzystanie z federalnych dróg głównych (niem. BFStrMG) najpóźniej przystępując do korzystania z dróg publicznych podlegających opłacie za przejazd. Postanowienia niem. ustawy BFStrMG nie przewidują możliwości uiszczenia myta po zakończeniu korzystania z dróg publicznych.

Kto nie uiszcza myta zgodnie z przepisami, narusza ustawowe postanowienia i popełnia wykroczenie. Korzystający, w przypadku uchybienia zasadom uiszczania myta, musi liczyć się z dwoma postępowaniami. Po pierwsze, nieuiszczone myto zostanie pobrane wstecz w tzw. procedurze dodatkowego pobrania (porównaj § 8 niem. BFStrMG). Po drugie, uchybienie zasadom uiszczania myta karane jest zawsze jako wykroczenie postępowaniem w sprawach zagrożonych karą grzywny (porównaj § 10 niem. BFMStrMG).

Jeżeli jednak nie dokonali Państwo opłaty za przejazd w odpowiednim terminie lub w wymaganej wysokości jeden raz, mogą Państwo zgłosić lub polecić zgłoszenie korzystania z dróg publicznych podlegających opłacie za przejazd do Urzędu Federalnego ds. Transportu Towarów (BAG) w późniejszym terminie.

Dobrowolne uiszczenie myta wstecz prowadzi (dotąd) do rezygnacji z wszczęcia postępowania w sprawach zagrożonych karą grzywny – o ile czynu do momentu samodenuncjacji jeszcze nie wykryto (np. przez wiadukt kontrolny). Urząd Federalny (BAG) na mocy decyzji pobiera wtedy wyłącznie zaległe myto wstecz.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że ze skutkiem od 1. stycznia 2017 r. (data wpływu) przesłanki samodenuncjacji, które zwalniają z uiszczenia grzywny, zostaną w następujący sposób zaostrzone:

Kara pieniężna z powodu naruszenia w sensie § 10 ustęp 1 nr 1 niem. BFStrMG nie zostanie wymierzona w przypadkach nieumyślnego działania, o ile

  1. sprawca pisemnie zgłosił lub polecił zgłoszenie czynu Urzędowi Federalnemu ds. Transportu Towarów (BAG) w przeciągu dwóch dni roboczych,
  2. czynu jeszcze nie wykryto i
  3. sprawca w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy kalendarzowych nie był ścigany na podstawie naruszenia z tego samego powodu w postępowaniu na podstawie niemieckiej Ustawy o Wykroczeniach (niem. OWiG).

W pozostałych przypadkach § 47 niem. OWiG pozostaje nienaruszony.

Jeśli samodenuncjacja spełnia przedstawione wymagania, wydane zostanie jedynie pouczenie bez nałożenia kary grzywny administracyjnej. Jeżeli natomiast samodenuncjacja nie spełnia określonych wymagań lub istnieją już wcześniejsze kary, to na podstawie zgłoszonego naruszenia poza dodatkowym pobraniem myta otworzone zostanie postępowanie o wykroczenie.

Proszę złożyć wniosek o uiszczenie zaległego myta przy pomocy formularza WNIOSEK O UISZCZENIE ZALEGŁEGO MYTA (samodenuncjacja). Proszę wypełnić go w całości i drukowanymi literami oraz przesłać pocztą, faxem lub drogą mailowa, do Urzędu Federalnego (BAG). Dalsze informacje załączono do formularza.

Informacje dotyczące możliwości terminowego uiszczenia myta znajdą Państwo pod adresem Toll Collect GmbH oraz pod następującym Link.

Cookies verbessern die Benutzerfreundlichkeit unserer Website. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Wir setzen ausschließlich technisch notwendige Cookies, insbesondere keinerlei Tracking-Cookies. Detaillierte Informationen über die von uns verwendeten Cookies und zum Datenschutz erhalten Sie über folgenden Link: Datenschutz